Warsztat o bezpieczniejszym i przyjemniejszym seksie – Festiwal Równe Prawa do Miłości


VIII. FESTIWAL RÓWNE PRAWA DO MIŁOŚCI
KULTURA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ

„Festiwal Równe Prawa do Miłości powstał w 2007 roku jako inicjatywa Grupy Młodzieżowej Kampanii Przeciw Homofobii. Ma na celu ukazanie w Polsce kultury LGBTQ oraz queer i rokrocznie przyciąga setki gości, pozostawiając za sobą niezacieralne wspomnienia.” (http://frpdm.pl/informacje/)

10.02.2014 r. o godz. 18.00 w ramach Festiwalu, Agata Loewe poprowadzi warsztat o bezpieczniejszym i przyjemniejszym seksie.

Link do programu: http://frpdm.pl/program/