Szewc bez butów chodzi –Konferencja Seksualność Człowieka, Kraków 2012