Szewc bez butów chodzi – dylematy specjalistów zajmujących się seksem.


Od 2009 roku w Krakowie odbywa się konferencja „Seksualność człowieka”, na którą Sekcja Kliniczna Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ zaprasza co roku najważniejsze osoby z kraju i zagranicy zawodowo związane z tematyką seksuologii. 23 marca 2012 roku w Krakowie odbyła się IV edycja konferencji pt. „Seksualność człowieka – wokół przemian”, na której Agata Loewe poprowadziła warsztat pt. „Praca nad własną seksualnością – dylematy specjalistów zajmujących się seksem”. Kilkanaście osób intensywnie pracowało pod okiem Agaty nad postawami i przekonaniami dotyczącymi własnej seksualności, uwzględniając szeroki wachlarz ekspresji seksualnej (m. in. masturbacja, praktyki BDSM, cross-dressing).