Seks pozytywnie o nieheteroseksualnym bezpieczniejszym seksie, XIX Konferencja ‚Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie‘, Warszawa 2012