Razem bezpieczniej 2012


Agata Loewe, jako psycholożka, bierze udział w programie Razem Bezpieczniej realizowanym przez Kampanię Przeciw Homofobii. Został on stworzony w celu udzielania wsparcia osobom doświadczającym przemocy na tle: homofobii, transfobii, bifobii i queerofobii oraz spowodowanej innymi przesłankami związanymi z orientacją seksualną i tożsamością płciową. Program gwarantuje pomoc psychologiczną, edukację w zakresie istniejących procedur policyjnych i prawnych oraz sposobów chronienia się przed przemocą. Na bieżąco tworzona jest baza instytucji „gay – friendly”, prowadzony rejestr przestępstw i incydentów motywowanych uprzedzeniami oraz nawiązana współpraca z pełnomocniczkami i pełnomocnikami ds. ochrony praw człowieka w wojewódzkich komendach policji.