Przemilczane „S” oraz pomijane „G”, czyli seksualność i gender w pomocy psychologicznej.


Warsztat – Przemilczane „S” oraz pomijane „G” – jest wynikiem współpracy Agaty Loewe z Danielem Bąkiem „Tęczówka”. Warsztat stanowi odpowiedź na pomijane w ramach kształcenia psychoterapeutów i psychoterapeutek tak ważnego zagadnienia jakim jest przyjrzenie się seksualności i genderowi osób pomagających. Te osobiste właściwości, nawet jeśli nie wzięte wcześniej pod uwagę, wpływają na jakość kontaktu pomocowego. W programie warsztatu zostały uwzględnione podstawy teoretyczne, ale dominującą formą jest praca na własnym doświadczeniu i eksploracji osobistych wątków. Dzięki udziałowi w warsztacie, uczestnicy/uczestniczki doskonalą swój warsztat w pracy z klientkami/klientami. Lepsze rozumienie siebie daje szansę budowania bezpieczniejszych, nieraniących granic oraz czerpania trafnych informacji z analizy przeniesienia – przeciwprzeniesienia.

Proponowana przez Agatę i Daniela oferta jest unikalną pozycją na rynku szkoleń i warsztatów. Ze względu na zainteresowanie jakim cieszyły się dotychczasowe edycje, planowane są kolejne!