Pozytywna seksualność


Agata Loewe jest rzeczniczką Ruchu Pozytywnej Seksualności – ideologii promującej pozytywne nastawienie do ludzkiej seksualności, w ramach którego traktuje się wszystkie konsensualne aktywności seksualne, jako fundamentalnie zdrowe i przyjemne. Zachęca do zaznawania seksualnej przyjemności i eksperymentowania, z uwzględnieniem kilku ograniczeń. W celu stworzenia bezpiecznej przestrzeni publicznej dla omawiania i przeżywania w otwarty sposób zjawisk seksualnych, Agata prowadzi funpage „Pozytywna Seksualność” na facebooku, na której można znaleźć rzetelne i aktualne informacje, ciekawostki, recenzje czy inspiracje ze świata erotyki. Przyświecającą wizją jest taki obraz świata, w którym seksualność postrzega sięjako zintegrowany z pozostałymi obszar funkcjonowania ludzkiego – niezagrażający jednostce, nie budzący poczucia winy czy wstydu, i o który się dba w ramach troski o zdrowie i dobrostan psychofizyczny.

Już wkrótce dostępna będzie wyszukiwarka z informacjami o seks pozytywnych ofertach na polskim rynku. Proszę zaglądać na www.pozytywnaseksualnosc.pl