Czy poliamoria jest dla Ciebie?


Agata Loewe we współpracy z Karo Aquabal poprowadziły w ramach Festiwalu Q Alternatywnie we Wrocławiu warsztat dotyczący poliamorii. Jego niepodważalną wartością było wyjście poza warstwę teoretyczną i skupienie się na zagadnieniach istotnych dla osób pozostających w związkach poliamorycznych oraz rozważających taką możliwość. Tym samym poruszone zostały kwestie negocjowania warunków związku/ów, wyznaczania granic, umiejętnego prowadzenia dialogu z własnymi barierami, wątpliwościami i wartościami.