Chcę wiedzieć 2012


Agata Loewe była koordynatorką szkolenia na temat HIV/AIDS skierowanego do pracowników służb społecznych organizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii oraz Krajowe Centrum ds. AIDS. Celem trzydniowego szkolenia było podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS tych osób, które przez swoją pracę mają realny wpływ na kształtowanie wiedzy, postaw i umiejętności w zakresie zmniejszania ryzyka zakażeniem HIV w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży oraz populacji o zwiększonej liczbie ryzykownych zachowań seksualnych.